استانداردها و افتخارات
دریافت تندیس ستاره طلایی بین المللی کیفیت از پاریس 2013
دریافت تندیس برترین شرکت های ایران Topex 2012
دریافت تندیس از دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران 2016
دریافت تندیس از نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران 2014
دریافت تندیس و لوح زرین برترین در پنجمین نمایشگاه بین المللی Hofex 2015
دریافت تندیس و لوح زرین برترین تولید کننده صندلی مدیریتی در کشور از نمایشگاه بین المللی Hofex 2010
دریافت تندیس و لوح زرین از نمایشگاه بین المللی Medex & Hofex 2006
دریافت تندیس از همایش بزرگداشت نشان های برتر 2004
دریافت تندیس از چهارمین کنگره ابر برند آفرینان 2014
دریافت تندیس از همایش چهره های کارآفرین صنعت،کیفیت و بهره وری 2011
دریافت تندیس طلایی و لوح تقدیر از همایش انجمن استاندارد ایران 2011
دریافت مدال افتخار از همایش توسعه زیر ساخت های اقتصاد ملی 2011
دریافت تندیس از جشنواره حمایت ملی 2012
لوح یاد بود چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
لوح یاد بود پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
لوح یادبود اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
لوح یادبود برترین تولید کننده صندلی مدیریتی در کشور از نمایشگاه بین المللی Hofex 2010
لوح یادبود از نمایشگاه بین المللی Medex & Hofex 2006
لوح یادبود انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
لوح یادبود برترین تولید کننده صندلی مدیریتی در کشور از نمایشگاه بین المللی Hofex 2010
استاندارد ISO
دریافت لوح یادبود از طرف اتحادیه صادر کنندگان مبلمان منزل و اداری
لوح یادبود از همایش توسعه زیر ساخت های اقتصاد ملی 2011
لوح یادبود از اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
لوح زرین ستاره طلایی بین المللی کیفیت از پاریس 2013
لوح یادبود از نمایشگاه بین المللی Medex & Hofex 2006
لوح یادبود از انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
©2016 Rahatiran, All Right Reserved